Artikel 1. Algemeen

Zinteling blijft te allen tijde eigenaar van de materialen. De klant is niet toegestaan de spullen van de koffer te verkopen, te verhuren of uit te lenen aan derden. De eigenaar van Zinteling blijft ook altijd in de buurt van de koffer.

De thema’s zijn met de grootste zorg samen gesteld en is dus waardevol. De thema’s zijn standaard voor 1 persoon, maar kan in overleg en met invullen van het formulier uitgebreid worden naar maximaal 3 personen.

Artikel 2: Reservering

Reservering is per telefonisch, e-mail en website mogelijk. Er wordt een formulier ingevuld met uw gegevens en uw wensen. Dit formulier wordt samen met de offerte en de algemene voorwaarden daarna toegestuurd ter controle en akkoord bevinding. Na het ontvangen akkoord wordt u een rekening toegestuurd/gemaild waarmee de reservering definitief is.

Zinteling behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren.

Artikel 3: Leveren op locatie.

Zinteling word altijd geleverd met 1 begeleidend persoon.

In verband met externe locaties kan van te voren gevraagd worden de ruimte te bezichtigen of er worden telefonisch vragen gesteld worden. Hiervoor maakt Zinteling dan ook graag een afspraak bij een van de eerste contacten.

Artikel 4: Legitimatie

De eigenaar kan zich legitimeren als ze langs komt. Legitimatie word, in eerste instantie gedaan aan de hand van het visitekaartje. Maar er kan gevraagd worden naar een ID- kaart.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

Het totaalbedrag van de factuur moet uiterlijk binnen twintig dagen na de geplande datum te zijn ontvangen op onze rekening IBAN NL30RABO0308553314 ten name van Zinteling, beschrijving: factuur nummer.

Artikel 6: Overmacht

Bij ziekte van de cliënt of andere calamiteiten door bijvoorbeeld overlijden van een familielid kan de datum van Zinteling verzet worden.

Verzetten van een datum is de eerste maal gratis, blijft de datum verzet worden moet Zinteling genoodzaakt zijn om bij de tweede keer de helft van het tarief in rekening te brengen. De derde op bijkomende keer word gevraagd het hele bedrag te betalen.

Mocht Zinteling onverhoopt niet op de afgesproken datum kunnen, word er gezocht naar een andere datum.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Zinteling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel dat is ontstaan bij het gebruik van materialen uit de koffer zonder toezicht van volwassenen.